نور لامپ های رشته ای شبیه به نور خورشید است. لامپ های کم مصرف قدیمی، نتوانستند این ویژگی را تامین کنند

و به همین دلیل، لامپ رشته ای هنوز هم در بازار وجود دارد. اما تکنولوژی ال ای دی، این مورد را نیز حل کرده و دیگر جایی

برای لامپ رشته ای قدیمی باقی نگذاشته است. لامپ های رشته ای ال ای دی که امروزه به نام لامپ فیلامنت

یا لامپ ادیسونی شناخته می شود،...

نور لامپ های رشته ای شبیه به نور خورشید است. لامپ های کم مصرف قدیمی، نتوانستند این ویژگی را تامین کنند

و به همین دلیل، لامپ رشته ای هنوز هم در بازار وجود دارد. اما تکنولوژی ال ای دی، این مورد را نیز حل کرده و دیگر جایی

برای لامپ رشته ای قدیمی باقی نگذاشته است. لامپ های رشته ای ال ای دی که امروزه به نام لامپ فیلامنت

یا لامپ ادیسونی شناخته می شود، برای تزیین مکان های مختلف به شکل زیبا کاربرد دارند.

این لامپ ها کم مصرف بوده و با حباب های شیشه ای جذاب ، زیبایی خاصی به شما ارائه می کنند.

  • لامپ فیلامنتی ، میتواند نوری مانند نور لامپ های رشته ای تولید کند.

بیشتر

فیلامنتی